OnLife – Porady

Epidemia koronawirusa (SARS-Cov-2) z Wuhan dotarła także do Polski. Rozwój choroby, wciąż rosnąca (chociaż w mniejszym stopniu niż zakładały początkowe prognozy) liczba osób zakażonych oraz postępujące regulacje i obostrzenia w codziennym funkcjonowaniu,  wpływają na życie każdego z nas, także na chorych w trakcie diagnostyki i leczenia onkologicznego. To właśnie ci pacjenci najdotkliwiej mogą odczuć zmiany w systemie opieki nad chorym. Wiele jednostek szpitalnych (realizujących dotychczas świadczenia onkologiczne) zostało przekształconych w tzw. jednoimienne szpitale zakaźne, obserwuje się znaczne ograniczenie planowanych zabiegów i przyjęć, w funkcjonujących placówkach wprowadzono nowy, znacznie zaostrzony reżim sanitarny. Pacjenci w trakcie leczenia onkologicznego są też w najwyższej grupie ryzyka zachorowania na COVID-19  ze względu na zaburzenia odporności, podeszły wiek wielu chorych, jak i choroby towarzyszące.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) apeluje o zapewnienie opieki i bezpieczeństwa pacjentom onkologicznym
W swoich rekomendacjach wydanych 08 kwietnia 2020 roku PTOK zwraca uwagę na to, pacjenci onkologiczni są zdecydowanie tą grupą chorych, którym należy bezwzględnie zapewnić opiekę podczas pandemii koronawirusa – zarówno kontynuującym terapię, jak i nowym pacjentom. Zdaniem PTOK personel medycznypowinien realizować standardową diagnostykę i leczenie chorych z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworu złośliwego, po uprzednim wykluczeniu objawów infekcji. Pobyt pacjenta w szpitalu powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia.

Szczegółowe rekomendacje PTOK dla pacjentów onkologicznych, w trakcie diagnostyki oraz leczenia:

Komunikacja pacjenta ze szpitalem

 • Powinna odbywać się (jeśli jest to możliwe) za pomocą kontaktu telefonicznego, sms-owego, on-line (odbiór wyników), porad telemedycznych oraz e-recept, aby zminimalizować czas pacjenta spędzony w szpitalu
 • Do dyspozycji pacjentów onkologicznych została także uruchomiona ogólnopolska infolinia prowadzona przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – 800 190 590, prefiks 2.

Zasady wizyt w szpitalu onkologicznym

 • Do szpitala mogą przychodzić pacjenci wyłącznie z uprzednio potwierdzoną wizytą. Wejście do placówki z osobą towarzyszącą (opiekunem) jest możliwe jedynie w przypadku chorych niepełnosprawnych bądź niewidomych.
 • Przed wizytą, pacjent powinien koniecznie zmierzyć sobie temperaturę, jeżeli wyniesie ona 38 stopni C lub więcej a dodatkowo występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz pacjent znajduje się w grupie ryzyka (kontakt z osobą zakażoną) – chory nie powinien przychodzić do szpitala.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia – infolinia 800 190 590.
 • Przed wejściem do placówki onkologicznej , każdy pacjent musi poddać się badaniu ogólnemu w specjalnej śluzie (pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości w przypadku oczekiwania przed śluzą).
 • Pacjentów hospitalizowanych obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania placówki oraz spotkań z rodziną (odwiedziny w szpitalach nie są możliwe, we wszystkich placówkach medycznych obowiązuje ich bezwzględny zakaz).

Zasady dotyczące pacjentów diagnozowanych w kierunku nowotworu:

 • Nowi pacjenci, z podejrzeniem nowotworu, nadal powinni być przyjmowani do placówek onkologicznych
 • Pacjent powinien mieć odpowiednie skierowanie – wystawioną kartę DiLO od lekarza, który zdiagnozował podejrzenie nowotworu. Istnieje także możliwość zdalnego wystawienia karty DiLO przez lekarza POZ/AOS lub punkt rejestracji w szpitalu onkologicznym.
 • Pacjenci, diagnozowani w kierunku chorób nowotworowych, w żadnym wypadku nie powinni odwoływać zaplanowanych wizyt diagnostycznych w obawia przed zakażeniem koronawirusem, gdyż stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Wytyczne dla pacjentów kontynuujących leczenie

 • Terapia przeciwnowotworowa powinna być kontynuowana.
 • Zaleca się, aby pacjenci nie odwoływali wizyt potwierdzonych przez szpital z obawy przed zakażeniemi stosowali się do zaleceń lekarzy pamiętając o tym, że w niektórych przypadkach odroczenie rozpoczęcia diagnostyki i leczenia stanowi bezpośrednie zagrożenie ich życia i zdrowia.
 • Koordynator leczenie onkologicznego jest tą osobą, która powinna być z pacjentem w stałym kontakcie.

Kontrola po leczeniu

 • Badania kontrolne w okresie do 5 lat po zakończeniu leczenia mogą być odraczane ze względu na pandemię koronawirusa, jeśli stan pacjenta jest stabilny.
 • Badania kontrolne w dłuższym okresie po zakończeniu leczenia nowotworu (powyżej 5 lat) w chwili obecnej powinny być realizowane poza ośrodkami onkologicznymi i/lub ewentualnie w formie tele-konsultacji.

Pacjenci w stanie terminalnym

 • W tej grupie chorych, lekarz prowadzący powinien podjąć decyzję o umożliwieniu spotkania z rodzinąlub wypisania pacjenta do domu, w zależności od woli najbliższych.

 

Więcej informacji:

Link do dokumentu „Zalecenia i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dla pacjentów onkologicznych i placówek onkologicznych w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 – aktualizacja z dnia 08.04.2020 r.”