Czym jest test Oncotype DX®?

Oncotype DX Breast Recurrence Score® jest testem genomowym dla pacjentów we wczesnej fazie raka piersi z receptorami ER+ oraz HER2-, który może pomóc w ustaleniu, czy dodanie chemioterapii do terapii hormonalnej danego pacjenta zmniejszy ryzyko nawrotu raka. 1,2,4

Test Oncotype DX® analizuje aktywność genów związanych z rakiem w tkance nowotworowej. Dostarcza informacji na temat biologicznych cech raka piersi danego pacjenta, które mogą pomóc lekarzom w przygotowaniu indywidualnego toku leczenia z niespotykaną dotąd precyzją.1

Test Oncotype DX® to innowacyjne narzędzie diagnostyczne, którego skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi.1-2,9-11

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do testu.

Test Oncotype DX® może być przeprowadzony po zabiegu operacyjnym, podczas którego guz pierwotny został usunięty.

Podobnie jak w przypadku innych badań laboratoryjnych, musi być zlecony przez chirurga specjalizującego się w leczeniu raka piersi lub onkologa.

Do testu kwalifikują się pacjenci, u których: 1-2,9-10

 • niedawno zdiagnozowano inwazyjnego raka piersi we wczesnym stadium,
 • stwierdzono obecność komórek rakowych ER+ (oznacza to, że komórki raka piersi mają receptory dla hormonów estrogenu i/lub progesteronu),
 • nie stwierdzono obecności komórek rakowych HER2+ dodatnich (oznacza to, że nowotwór nie wykazuje wysokiego poziomu ekspresji białka HER2),
 • komórki raka są obecne w maksymalnie trzech węzłach chłonnych.

Decyzję o zleceniu testu Oncotype DX® powinien podjąć pacjent wraz z lekarzem prowadzącym.

FAQ - Często zadawane pytania

Genomika zajmuje się badaniem tego, jak grupy genów zachowują się w organizmie. W przypadku raka piersi testy genomowe oceniają tkankę guza danego pacjenta w celu zidentyfikowania aktywności i interakcji genów, które wpływają na zachowanie guza, w tym na prawdopodobieństwo jego wzrostu i rozprzestrzeniania się. Zaawansowane testy genomowe mogą określić prawdopodobieństwo czy guz zareaguje na dane leczenie.

Badania wykazały, że chemioterapia nie zmniejsza ryzyka nawrotu u wszystkich pacjentów z rakiem piersi w takim samym stopniu. W rzeczywistości tylko mniejszość pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium, z maksymalnie trzema lub bez zajętych węzłów chłonnych, odnosi znaczące korzyści z chemioterapii 1-4,11, podczas gdy zdecydowana większość pacjentów nie odnosi z niej korzyści i można im oszczędzić tego leczenia i związanych z nim skutków ubocznych. Bez odpowiedniego testu genomowego lekarze mogą jedynie oszacować prawdopodobieństwo nawrotu raka u pacjenta. Poprzez dodanie informacji z testu genomowego, lekarz może dokładniej ocenić, prawdopodobieństwo nawrotu nowotworu i reakcję na leczenie takie jak chemoterapia.

Test Oncotype DX® analizuje geny znajdujące się w guzie danego pacjenta. Z tkanki pobranej podczas biopsji lub w trakcie zabiegu chirurgicznego pozyskiwana jest niewielka ilość tkanki nowotworowej i to ona zostaje poddana testowi. Oznacza to, że pacjent nie potrzebuje żadnego dodatkowego zabiegu w celu wykonania testu Oncotype DX®.

Po analizie tkanki pacjent otrzyma wynik tzw. Recurrence Score® – jest to liczba w przedziale od 0 do 100. Im niższy jest wynik tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, aby chemioterapia zmniejszyła ryzyko nawrotu raka. Natomiast wyższy wynik oznacza większe prawdopodobieństwo na odniesienie korzyści z chemioterapii.

Do chwili obecnej z testu Oncotype DX® skorzystało ponad milion pacjentów na całym świecie. Wielu pacjentów, którzy otrzymali wyższe wyniki Recurrence Score, mogli wybrać chemioterapię jako leczenie potencjalnie ratujące ich życie, ponieważ zmniejsza ona ryzyko nawrotu raka. Z kolei pacjenci, którzy uzyskali niższe wyniki Recurrence Score, mogli skutecznie kontynuować samą terapię hormonalną i uniknąć skutków ubocznych związanych z niepotrzebną w ich przypadku chemioterapią. 4-8

Oto kilka z istotnych powodów:

 • Test Oncotype DX® dostarcza informacje na temat biologicznych cech raka piersi danego pacjenta, których nie zapewniają tradycyjne badania (cechy kliniczne i patologiczne). Bez testu Oncotype DX® lekarze mogą jedynie oszacować prawdopodobieństwo nawrotu raka. Test Oncotype DX® dostarcza zindywidualizowanych informacji na temat potencjalnych korzyści z dodania chemioterapii do planu leczenia w celu zminimalizowania ryzyka nawrotu raka.
 • Jest to jedyny test, który – jak udowodniono – pozwala określić oczekiwaną odpowiedź na chemioterapię w raku piersi we wczesnym stadium. Kilka badań klinicznych, obejmujących ponad 85 000 pacjentów, spójnie udowodniło, że tylko test Oncotype DX® pozwala przewidzieć, czy pacjenci mogą odnieść korzyści z chemioterapii, czy też nie. 1,2,4-8Test Oncotype DX® może pomóc pacjentowi i lekarzowi dostosować plan leczenia do jej indywidualnych potrzeb, ponieważ nie każdy pacjent z rakiem piersi we wczesnym stadium odniesie korzyści z chemioterapii.
 • Test jest poparty solidnymi dowodami klinicznymi i jest uwzględniony we wszystkich głównych międzynarodowych wytycznych dotyczących leczenia raka piersi w tym St. Gallen 12 i ESMO 13 w Europie oraz ASCO14 i NCCN15 w USA.
 • Na całym świecie z testu Oncotype DX® skorzystało już ponad milion osób.

Materiał video - komentarz onkologa: prof. dr hab. med. Renaty Duchnowskiej oraz historie dwóch pacjentek

Obejrzyj krótki materiał filmowy, w którym Profesor Renata Duchnowska odpowiada na następujące pytania:

Czy wszystkie nowotwory piersi są takie same?

Czy chemioterapia zawsze musi znaleźć się w planie leczenia?

Czym są badania genomowe?

Kto może odnieść korzyść z zastosowania testu Oncotype DX®?

W jaki sposób można się przetestować?

Czy badania kliniczne potwierdzają skuteczność testu Oncotype DX®?

Poznaj również historie Agnieszki i Aleksandry, które zdecydowały się na przeprowadzenie testu Oncotype DX®. Jedna z nich dzięki testowi uniknęła niepotrzebnej chemioterapii. Natomiast
w przypadku drugiej test wykazał, że do leczenia nie wystarczy sama hormonoterapia.

Program Wsparcia Pacjentów

Firmy Exact Sciences i Komtur Care wprowadziły w życie Program Wsparcia Pacjentów, aby ułatwić im dostęp do testu Oncotype DX Breast Recurrence Score®.

Dzięki Programowi Wsparcia Pacjentów, firmy Exact Sciences i Komtur Care podejmują wszelkie możliwe kroki, by zapewnić łatwo dostępne testowanie w obniżonej cenie.

Jak można skorzystać z programu?

1.

Należy omówić z lekarzem, czy test Oncotype DX® jest dla Pani odpowiedni.

2.

Następnie należy zadzwonić do firmy Komtur Care pod numer +48 22 566 26 62, aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do programu.

3.

Na koniec należy poinformować lekarza o zapisaniu się do programu i ustalić z infolinią programową, prowadzoną przez Komtur Care, sposób zamówienia / dostarczenia testu.

Aby dowiedzieć się więcej, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Pacjenta pod numerem: +48 22 566 26 62, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: access@komtur.com lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Źródła danych:

 1. Paik et al. JCO 2006.
 2. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
 3. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) et al. Lancet. 2012.
 4. Sparano et al. N Engl J Med. 2018.
 5. Nitz et al, Breast Cancer Res Treat 2017
 6. Stemmer npj Breast Cancer 2017 3:32 and 3:33
 7. Petkov et al. npj Breast Cancer. 2016.
 8. Roberts et al. Breast Cancer Res Treat. 2017
 9. Paik et al. NEJM 2006
 10. Dowsett et al. JCO. 2010
 11. Kalinsky et al. NEJM 2021
 12. Curigliano et al. Ann Oncol. 2023
 13. Cardoso et al. Ann Oncol 2019
 14. Andre et al. J Clin Oncol 2022.
 15. NCCN Guidelines Insights: Breast Cancer, version 4.2022. https://www.nccn.org/store/login/login.aspx?