Pacjent onkologiczny w dobie pandemii koronawirusa

Epidemia koronawirusa (SARS-Cov-2) z Wuhan dotarła także do Polski. Rozwój choroby, wciąż rosnąca (chociaż w mniejszym stopniu niż zakładały początkowe prognozy) liczba osób zakażonych oraz postępujące regulacje i obostrzenia w codziennym funkcjonowaniu, wpływają na życie…